мулоҳиза


мулоҳиза
[ملاحظه]
а
1. фикр, андеша; фикр дар бораи чизе; бо мулоҳиза гап задан фикр карда гап задан, ҳарҷониба санҷида гап задан; ба мулоҳиза гирифтан дар бораи чизе фикр кардан, ба назари эътибор гирифтан
2. хулосаи фикре, ки дар натиҷаи тааммули ҳаматарафаи кор ё чизе пайдо шудааст
3. ибо ва андеша; мулоҳиза доштан аз чизе ибо ва андеша доштан аз чизе; мулоҳиза кардан (намудан) а) дар бораи чизе фикр кардан; б) ба таҳти мушоҳида гирифтан; в) ибо ва рӯихотир кардан аз касе (аз чизе)

Толковый словарь таджикского языка (в 2 томах). — Душанбе, НИИ языка и литературы им. Рудаки. . 2008.

Смотреть что такое "мулоҳиза" в других словарях:

  • бемулоҳиза — [بي ملاحظه] 1. беандеша, ғайримулоҳизакор, кӯтоҳандеш, сабук; муқоб. дурандеш 2. кӯтоҳандешона, ба таври бояду шояд мулоҳиза накарда: бемулоҳиза кор кардан …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • бомулоҳиза — [باملاحظه] 1. мулоҳизакор, эҳтиёткор; дурандеш: одами бомулоҳиза 2. мулоҳизакорона, эҳтиёткорона; дурандешона: ҷавоби бомулоҳиза …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • фикр — [فکر] а. андеша, тааммул 2. хаёл; мулоҳиза; ба фикри ман… бино ба мулоҳизаи ман, аз рӯи пиндошти ман, чунон ки ман меандешам; фикр аз як ҷо баромадан маҷ. ҳамфикр ва ҳамақида будани ду кас дар бораи масъалае; фикр давондан фикр кардан, мулоҳиза… …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • ақл — [عقل] а. қобилияти дарки моҳияти чизҳо, қобилияти фаҳмиш, қувваи идрок ва дарёфти неку бад; зеҳн, фаҳм, хирад: ақли баркамол, ақли расо, ақли солим, ақлу заковат, ақлу тамиз, ақлу фаросат, ақлу фаҳм, ақлу ҳуш; ақл ба чизе (касе) банд шудан дар… …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • кӯр-кӯрона — [کورکورانه] бе мулоҳиза, чӣ шудани оқибатро наандешида, насанҷида: кӯр кӯрона бовар кардан насанҷида, бечуну чаро бовар кардан ба касе; кӯр кӯрона тақлид кардан фикр накарда (бе мулоҳиза) тақлид кардан …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • пой — I [پاي] 1. узви бадани инсон ва ҳайвон, ки воситаи рафтан аст ва бадан дар болои онҳо қарор гирифтааст 2. бо изофат – (қисми зери чизе; таг, зер, бун) пои… зери…, таги…, буни… 3. қисми зерини пой, қадам 4. маҷ. тоқаи пойафзол ё як почаи шим, эзор …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • риоя — (риоят) [رعايه // رعايت] а. посдорӣ, нигоҳдорӣ, мулоҳиза; эҳтиром, нигоҳ доштани поси хотири касе; риояти интизом нигоҳдории тартибу қоида; риоят кардан пос доштан, нигоҳ доштан, мулоҳиза кардан, меҳрубонӣ изҳор намудан, тарафгирӣ ва ҳимоя… …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • ақида — [عقيده] а 1. эътиқод, боварӣ; маслак; ақида доштан бовар ва эътиқод доштан ба чизе ё касе 2. фикр, мулоҳиза; ба ақидаи… назар ба фикри…, аз рӯи мулоҳизаи…; назар ба ақидаи… назар ба фикри…, аз рӯи фикри… …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • назар — [نظر] а 1. нигоҳ, дид; назар андохтан (афкандан) нигоҳ кардан; аз назар гузаронидан (чизеро, ҷоеро); назараш афтидан дида мондан (касе, чизеро); назар давонидан тез нигоҳ кардан; назар гузарондан; назар дӯхтан бо диққат нигоҳ кардан; назар кардан …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • нуқта — [نقطه] а 1. изи бисёр хурде, ки бо як бор расондани нӯги қалам ё ягон чизи нӯгтез пайдо мешавад; нуқтаи ҳарфҳои арабӣ аломати холчамонанде, ки дар боло ва зери ҳарфҳои арабӣ гузошта мешавад 2. грам. аломати ист дар китобат (.), ки дар охири ҷумла …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ